ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975 – BÀI HỌC TỪ BẢN LĨNH, TRÍ TUỆ, TINH THẦN ĐOÀN KẾT CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM

Thắng lợi của cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 là một chiến thắng vĩ đại, hiển hách nhất trong lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của toàn thể dân tộc Việt Nam. Quân và dân ta đã đập tan lực lượng quân sự khổng lồ được Mỹ trang bị hiện đại – ngụy quyền Sài Gòn, một lực lượng được đánh giá là đội quân mạnh nhất Đông Nam Á, loại khỏi vòng chiến đấu 1 triệu 10 vạn tên địch, phá hủy và tịch thu toàn bộ vũ khí, phương tiện chiến tranh, cơ sở thiết bị quân sự, hệ thống kho tàng, sân bay, bến cảng với hàng tram máy bay, hàng ngàn xe bọc thép và tầu chiến…

          Ta đã quét sạch bộ máy chính quyền ngụy từ trung ương đến cơ sở, hàng trăm chi khu quân sự, hàng ngàn phân chi khu, đồn bốt; đập tan các đảng phái và tổ chức chính trị phản động ở Miền Nam Việt Nam do đế quốc Mỹ cố công xây dựng và nuôi dưỡng trong suốt hơn 20 năm; giải phóng hoàn toàn 44 tỉnh, các thành phố, hải đảo do quân ngụy chiếm giữ, thu non sông về một mối, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới: kỷ nguyên xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

          Trên thực tế,  kể từ sau Thế chiến thứ 2, nước Mỹ đã vươn lên vị trí hàng đầu trong thế giới tư bản chủ nghĩa về tiềm lực kinh tế, sức mạnh quân sự, theo đuổi dã tâm làm bá chủ toàn cầu, ngăn chặn sự ảnh hưởng của chủ nghĩa cộng sản và các nước xã hội chủ nghĩa. Tính cho đến thời điểm năm 1955, Mỹ đã lập 1.400 căn cứ quân sự ở 31 quốc gia trên thế giới, trong đó có 275 căn cứ dung cho máy bay chiến lược ném bom nguyên tử. Đối với cách mạng Việt Nam, từ lâu giới lãnh đạo Mỹ đã có âm mưu ngăn chặn và tiêu diệt. Đặc biệt, từ năm 1950 trở đi, Mỹ bắt đầu can thiệp bằng cách tăng cường viện trợ cho thực dân Pháp trong cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất, Và, sau khi hiệp định Giơ ne vơ được ký kết, Mỹ nhẩy vào hất cẳng Pháp độc chiếm Miền Nam.

          Đối diện với một kẻ thù xâm lược có tiềm lực và sức mạnh quân sự khổng lồ như vậy, liệu Việt Nam có đương đầu nổi không? Và, liệu “ đốm lửa” Việt Nam có được kiểm soát hay thổi bùng thành cuộc chiến tranh thế giới?

          Nhưng, thực tế lịch sử đã cho thấy: một nước Việt Nam nhỏ bé, đất không rộng, người không đông, kinh tế lại nghèo nàn, lạc hậu, đã chiến thắng đế quốc Mỹ giàu về kinh tế, mạnh về quân sự. Bởi, sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, là sự nghiệp chính nghĩa và đã được đông đảo nhân dân tiến bộ, các nước xã hội chủ nghĩa trên thế giới đồng tình, ủng hộ và giúp đỡ nên cuối cùng đã giành được thắng lợi vẻ vang. Thắng lợi oanh liệt của dân tộc Việt Nam đã khiến cho toàn thể thế giới không khỏi ngỡ ngàng  đi tới khâm phục, khắc sâu một chân lý, một hiện tượng hiếm có trong lịch sử chiến tranh thế giới: Cuộc chiến tranh của con người Việt Nam đã chứng minh toàn thế giới rằng, trong thời đại ngày nay, một dân tộc dù nhỏ bé bao nhiêu, dân số ít ỏi bao nhiêu, dù sống trên một lãnh thổ nhỏ hẹp bao nhiêu và nền kinh tế kếm phát triển bao nhiêu, nếu đoàn kết và quyết tâm, nếu có một đường lối cách mạng đúng đắn, biết áp dụng một cách sáng tạo những nguyên lý của chủ nghĩa xã hội vào những điều kiện cụ thể của mình, và nhận được sự giúp đỡ của phe xã hội chủ nghĩa, của loài người tiến bộ, thì hoàn toàn có thể đánh bại những kẻ xâm lược mạnh hơn gấp bội lần, kể cả tên trùm đế quốc là đế quốc Mỹ.

          Hơn 40 năm trôi qua kể từ ngày cuộc chiến tranh Việt – Mỹ kết thúc, bài học từ thất bại trong chiến tranh Việt Nam đối với chính giới và nhân dân Mỹ vẫn còn hằn sâu trong tâm khảm chẳng thể nào quên. Chiến thắng của nhân dân Việt Nam ngày ấy, giờ đây vẫn còn mang tính thời đai và thời sự sâu sắc.

          Đứng trước những vận hội mới và thách thức mới trong tình hình khu vực và quốc tế mới như hiện nay, nhân dân ta dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn vững tin vào bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam, vào khối sức mạnh đoàn kết của dân tộc được hun đúc bồi đắp hàng nghìn năm trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước được nâng lên một tầm cao mới trong thời đại Hồ Chí Minh. Bản lĩnh, trí tuệ, khối đại đoàn kết toàn dân được xây dựng, bồi đắp, củng cố và đã chứng tỏ sức mạnh to lớn trong 30 năm chiến tranh giải phóng; chứng tỏ trong công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng, lãnh đạo, và đó chắc chắn là cơ sở vững chắc, đảm bảo cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta giành nhiều thành tựu mới, to lớn.

Ths. Cao Thị Thu Trà