SUY NGẪM VỀ VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG TIẾT KIỆM VÀ CHỐNG LÃNG PHÍ CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

 

Ngô Thị Tuyết Thanh

                                                        

Cả cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tấm gương lớn về tiết kiệm và chống lãng phí. Các kí ức về Người luôn gắn với hình ảnh tiết kiệm và chống lãng phí. Đó là câu chuyện viên gạch hồng giữa đêm giá lạnh ở Luân Đôn. Đó là chuyện Bác ốm, phải ăn cháo nhưng dặn người phục vụ nấu bằng cơm nguội cho đỡ tốn củi và gạo. Đó là hình ảnh ông Cụ suốt đời gắn bố với chiêc áo nâu, áo kaki bạc màu. Và Người còn mang theo cơm nắm trong nhiều cuộc họp. Trong những ngày nước sôi lửa bỏng của năm 1945 – 1946, cứ 10 ngày Người nhịn ăn một bữa, một tháng nhịn ăn một ngày (Ngày Đồng Tâm) (thành ra 2,5 ngày/ tháng) để tiết kiệm cứu đói cho dân. Theo tấm gương Người, phong trào tiết kiệm cứu đói đã trở thành giải pháp đẩy lùi nạn đói cấp bách đang hoành hành khắp miền Bắc và miền Trung lúc bấy giờ. Và hình ảnh cuối cùng của Người vẫn là hình ảnh về một tấm gương tiết kiệm lớn: bản di chúc viết tay được sữa chữa nhiều lần bằng bút đỏ. Chữ viết kín từng mặt giấy!

Ngày nay, chúng ta tổ chức những cuộc tuyên truyền học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một cách sâu rộng, liên tục. Trong đó có học tập và làm theo tấm gương tiết kiệm và chống láng phí của Người.

Như vậy, mặc dù chúng ta tổ chức vận động học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một cách sâu rộng song phải nhìn nhận rằng học tập triển khai rất tốt nhưng làm theo chưa được bao nhiêu. Trong phương pháp vận động con người kinh điển, có một phương pháp rất quan trọng: nêu gương. Qúa trình triển khai cuộc vận động trên có một tấm gương lớn là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngoài ra, đang thiếu nhưng tấm gương gần gũi giữa đời thường, trước mắt, thương xuyên để mọi người noi theo ở mọi lúc, mọi nơi. Hiện tượng lãng phí vẫn đang diễn ra rất trầm trọng trong khi đất nước còn nghèo và thiếu thốn.

Tiết kiệm và chống lãng phí theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh là một hoạt động đơn giản nhưng ý nghĩa hết sức tích cực, tính tư tưởng lớn. Đó là đạo đức con người, đạo đức công dân trước thế giới kinh tế vật chất và thời gian vốn không phải là vô tận. Tuy đơn giản nhưng nó chứa đựng quy luật của sản xuất kinh tế và tích lũy của cải, quá trình làm giàu của từng cá nhân và cả quốc gia.

Qua đó cho thấy cần phải thật sự làm theo tấm gương Bác Hồ, tiết kiệm thật sự và luôn luôn có ý thức nhắc nhở mọi người, mọi lúc, mọi nơi cùng tiết kiệm. Khi đã hình thành được ý thức tiết kiệm một cách tự giác trong mỗi công dân thì sẽ hết tệ nạn lãng phí. Người ta sẽ “tiếc”  tài sản của nhà nước, của nhân dân như chính tài sản của riêng mình, sẽ tự giác lên tiếng ngăn ngừa các hiện tượng lãng phí. Sự tự ý thức tiết kiệm sẽ tiêu diệt lãng phí. Tiết kiệm và chống lãng phí có thể là một biện phát trở thành sức mạnh của một quốc gia. Hiện nay, chúng ta đã có chủ trương, tư tưởng, đã được học tập, đã có các chế định của luật pháp. Vấn đề còn lại là phải làm sao biến tư tưởng đó thành ý thức, làm sao để mọi người cùng làm theo tấm gương lớn, bài học lớn từ Chủ tịch Hồ Chí Minh.