LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36/2019

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

         

BỘ MÔN KHOA HỌC CHÍNH TRỊ

         

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36/2019

Từ 2/9/2019 đến 8/9/2019

Thứ

Giờ

Thời gian

Địa điểm

 

 

Nội Dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Ngày

 

 

CS1

CS2

Khác

 

 

 

 

Thứ 2
(2/9)

 

 

 

 

 

Nghỉ lễ 2/9

   

Giảng viên

Thứ 3
(3/9)

7h00

Cả ngày

CS1

 

 

Giảng dạy theo Thời khóa biểu

   

Giảng viên

Thứ 4
(4/9)

7h00

Cả ngày

CS1

 

 

Giảng dạy theo Thời khóa biểu

   

Giảng viên

Thứ 5
(5/9)

7h00

Cả ngày

CS1

 

 

Giảng dạy theo Thời khóa biểu

   

Giảng viên

Thứ 6
(6/9)

7h00

Cả ngày

CS1

 

 

Giảng dạy theo Thời khóa biểu

   

Giảng viên

Thứ 7
(7/9)

7h00

Cả ngày

CS1

   

Giảng dạy theo Thời khóa biểu

   

Giảng viên

Chủ nhật

(8/9)

7h00

Cả ngày

CS1

 

 

Giảng dạy theo Thời khóa biểu

 

 

Giảng viên