Chào mừng ngày ngày 20-10

Thiết thực kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, Bộ môn Khoa học Chính trị nhiệt tình tham gia các hoạt động chung của nhà trường